Do hloubky může dosáhnout strom svými kořeny,
do dálky svými semeny.

Úvodní slovo o nás

Vítáme Vás na našich stránkách věnovaných nabídce komplexních služeb v oblasti péče o dřeviny v městském prostředí a kulturní krajině.

Stromy tvoří od nepaměti podstatnou část našeho životního prostředí, proto si zaslouží odpovídající pozornost. Naším motem je vytvoření harmonického vztahu stromu, prostředí a člověka s ohledem na zdravotní stav každého jednotlivého stromu a jeho bezpečnost.

Podnikáme od roku 1991 v oblasti výškových prací. V letech 2001 - 2002  jsme se začali specializovat na péči o stromy. Staráme se o stromy od jejich vysazení. Během jejich života zajišťujeme ošetření vhodným druhem řezu, provádíme stabilizaci korun bezpečnostními vazbami a ošetření dutin, a pokud je to nevyhnutelné, pokácíme.  Specializujeme se na rizikové kácení stromů ve ztížených podmínkách, zvláště v blízkosti staveb nebo jiných překážek. Pracujeme zejména stromolezeckou technikou. Dále se zabýváme frézováním pařezů, štěpkováním nebo likvidací náletových dřevin.

Práce provádíme na základě svých dlouholetých zkušeností, s využitím nejnovějších poznatků, trendů a lezeckého vybavení. K zákazníkům přistupujeme individuálně a vždy navrhneme efektivní a odborný způsob řešení. Preferujeme šetrný přístup ke dřevinám. Samozřejmostí je vzdělávání v oboru, potřebná školení k pracím ve výškách a pro práci s motorovou pilou.

 Jsme pojištěni na odpovědnosti za způsobenou škodu do výše 1 000 000 Kč.

Těžiště našeho působení byl dosud Ústecký kraj.  V roce 2013 jsme rozšířili naši působnost do Českých Budějovic a na celý Jihočeský kraj.

Vzdělání a certifikáty

  • 1991 – 1994 - Střední lesnická škola Harrachov,
  • 2003 – Schola arboricultura, s. r o. – kurz řez stromů,
  • 2005 – Vyšší odborná škola zahradnická a Střední zahradnická škola Mělník – roční kurz Komplexní péče o dřeviny,
  • 2006 – základní kurz pro práci s motorovou pilou,
  • 2011 - Společnost pro zahradní a krajinářskou tvorbu – kurz Postupné kácení a spouštění, kurz Nové trendy – Pokročilé metody postupného kácení a spouštění
  • Osvědčení o odborné způsobilosti k provádění prací ve výškách